01
Konferencja naukowa "Wokół Detekcji Nieszczerości"


Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Wokół Detekcji Nieszczerości".
Konferencja organizowana jest przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych.

Konferencja odbędzie się w sobotę 6 października 2018 roku w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, budynek nr 14, sala nr 1436,w godzinach 9.00 - 12.30.
Podczas wystąpień analizowane będą zagadnienia związane z feneomenem kłamania, psychologicznymi podstawami kłamstwa oraz technikami i standardami badań poligraficznych z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Polskie Stowarzyszenie Poligraferów