Jubileuszowe X Seminarium Poligraficzne

W dniach 23-26 października 2017 roku po raz dziesiąty Wydział Techniki Kryminalistycznej Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej zorganizował seminarium z zakresu badań psychofizjologicznych. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele świata nauki oraz eksperci z zakresu badań psychofizjologicznych z instytucji państwowych. Jak co roku liczną grupę stanowili eksperci zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Poligraferów. Certyfikaty dla ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów
Podczas spotkania członków PSP przedstawiciele komisji ds. certyfikacji wręczyli pierwsze certyfikaty osobom, które pozytywnie przeszły procedurę kwalifikacyjną. Lista ekspertów już wkrótce na stronie PSP.


Wywiad z prof. Davidem Raskinem

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z prof. Raskinem, psychologiem oraz wybitnym specjalistą z zakresu badań poligraficznych. Wywiad został zarejestrowany podczas szkolenia dla poligraferów z polskich instytucji państwowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.Wywiad


IX Międzyresortowe Seminarium Poligraficzne

Po raz dziewiąty  Wydział Techniki Kryminalistycznej Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głownej Żandarmerii Wojskowej zorganizował międzyresortowe seminarium poligraficzne, które stanowi cykliczną platforme wymiany informacji pomiedzy poligraferami z instytucji państwowych. W ramach tegorocznego spotkania uczestnicy seminarium wysłuchali interesujących wykladow, jak różnież praktycznie ćwiczyli analizę i ocenę reakcji poligraficznych. 
Podczas seminarium Tomasz Rewerski oraz Edyta Prędota z Komendy Głównej Straży Granicznej zaprezentowali program do analizy pletyzmografu oraz własne spostrzeżenia dotyczące użycia programu w działalności bieżącej. Przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego poprowadzili ćwiczenia z zakresu analizy i oceny wykresów badan poligraficznych oraz zaprezentowali wyklad dotyczący psychologicznej oceny wiarygodności zeznań w odniesieniu do weryfikacji treści oświadczeń osób przed badaniem poligraficznym.Nowi biegli z zakresu badań poligraficznych

W dniach 11-12 maja 2016 r. został przeprowadzony przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji egzamin końcowy, do którego przystąpiły dwie kandydatki na biegłych z zakresu badań poligraficznych. Kandydatki zdawały egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora CLKP, której zadaniem było sprawdzenie wiedzy i kompetencji naszych koleżanek w zakresie metodyki prowadzenia badań poligraficznych oraz wykonywania opinii kryminalistycznych. Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 KGP z dnia 17 stycznia 2014 r. (http://clk.policja.pl/download/4/125822/akt.pdf) zdany egzamin otwiera drogę do uzyskania uprawnień do samodzielnego wydawania opinii kryminalistycznych.

Serdecznie gratulujemy Beacie Jarszak z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach oraz Annie Kozak z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Białymstoku pomyślnie zdanych egzaminów  oraz życzymy powodzenia w pełnieniu nowej zaszczytnej roli biegłego!


Walne zebranie stowarzyszenia

W dniu 20 kwietnia odbylo się walne zebranie Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów.

W trakcie obrad poruszono kwestie dotyczące:
- przyjęcie nowych członków do naszego Stowarzyszenia:
- certyfikacji:
- szkolenia.

Komisja ds. ceryfikacji


Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Informujemy, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami na Walnym Zebraniu PSP w dniu 24 czerwca 2015 roku zaczyna działalność komisja ds. certyfikacji. 


Szczególowe informacje zostaną przesłane drogą mailową.


Polskie Stowarzyszenie Poligraferów na facebooku

Szanowne Koleżanki i Koledzy! 

Zawiadamiamy, że jesteśmy już obecni na facebooku. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony oraz aktywnego wspierania. 
PSP na facebookuWalne Zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów

W dniu 14 maja 2015 roku odbyło się Walne Zebranie PSP. Wszystkim, którzy przybyli serdecznie dziękujemy. Wkrótce zaprezentujemy  wspólne ustalnia, ktore uchwaliliśmy na zebraniu. Warsztaty poligraficzne

W dniach 11-12 lutego 2015 roku odbyły się warsztaty poligraficzne dla przedstawicieli instytucji państwowych, ktore zorganizował Wydzial Techniki Kryminalistycznej Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. 
Tematyka warsztatów skupiała się na specyfice prowadzenia sprawdzeń wobec kandydatów do pracy w instytucjach państwowych, ocenie wiarygodności osobowych źródeł informacji oraz rzetelności zeznań osób składających zawiadomienie o przestępstwie na podstawie wyników badań poligraficznych.

Podsumowanie pierwszego roku działalności Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów

Wraz upływem 2014 r. chcielibyśmy podsumować pierwszy rok działalności Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów. Jest to pierwszy rok działalności naszego Stowarzyszenia warto zatem podsumować co nam się udało zrealizować w tym czasie i nakreślić co zamierzamy zrobić w roku przyszłym.

Po wielu latach dyskusji i prób udało nam się utworzyć i zarejestrować Polskie Stowarzyszenie Poligraferów, które skupia ekspertów z instytucji państwowych oraz podmiotów prywatnych. Jest to duży sukces, gdyż jako pojedyncze osoby nie stanowiliśmy takiej siły jaką stanowimy obecnie. Ze smutkiem należy przyjąć fakt, że nie udało się skonsolidować całego środowiska i choć wydawało się to nieprawdopodobne, podzieliliśmy się na dwa odrębne stowarzyszenia. W tym miejscu warto zauważyć, że są to jedyne stowarzyszenia w Polsce faktycznie skupiające ekspertów i środowiska naukowe zajmujące się badaniami poligraficznymi.

Polskie Stowarzyszenie Poligraferów z założenia jest organizacją typu non profit. Zgodnie z przyjętymi celami podjęliśmy działania ukierunkowane na podnoszenie jakości badań poligraficznych w Polsce poprzez udział w szkoleniach i sympozjach, w tym zorganizowanych w oparciu o zagraniczną szkołę poligraferską. Jako przedstawiciele różnych instytucji państwowych i jednocześnie członkowie stowarzyszenia czynnie uczestniczyliśmy jako prelegenci podczas konferencji i sympozjów. Podjęliśmy także działania mające na celu przybliżenie tematyki badań poligraficznych środowisku adwokatów.

Polskie Stowarzyszenie Poligraferów było patronem interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Przestępstwa seksualne-perspektywa prawna, psychologiczne i psychiatryczna”, którą w dniach 8-9 września br zorganizował Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

Uczestniczyliśmy czynnie w kolejnym VII Międzyresortowym Seminarium Poligraficznym organizowanym corocznie przez Zarząd Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Przedstawiciel Stowarzyszenia dr Krzysztof Wróblewski zapoczątkował cykl szkoleń skierowanych do członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

Aktywnie uczestniczyliśmy również w szkoleniu specjalistycznym zorganizowanym pod patronatem Podsekretarz Stanu Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Pani Agnieszki Królikowskiej, które odbyło się w Ministerstwie Finansów.

W ramach ww. przedsięwzięć przygotowaliśmy wystąpienia merytoryczne, których celem było propagowanie wysokich standardów badań poligraficznych, wymiana doświadczeń oraz  analiza kwestii istotnych z punktu widzenia realizacji badań, jak sposób prowadzenia wywiadu przedtestowego.

Mijający rok był dla nas rokiem zbierania doświadczeń w prowadzeniu i organizacji Stowarzyszenia. Z całą pewnością kolejne lata spowodują stały wzrost naszej aktywności na polu naukowym, a także organizacyjnym.

W nadchodzącym 2015 rok planujemy zorganizować cykl szkoleń wewnętrznych dla członków Stowarzyszenia, na które zaprosimy przedstawicieli środowiska naukowego. Pragniemy także aby w ramach tych szkoleń pojawili się prelegenci z zagranicy.

 
Szkolenie specjalistyczne dotyczące badań poligraficznych w Ministerstwie Finansów
W dniu 4 grudnia 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się szkolenie specjalistyczne na temat: "Psychofizjologiczne badania przesiewowe. Ocena stanu psychofizycznego badanych osób. Nadzór i kontrola jakości badań psychofizjologicznych".
Szkolenie odbyło się z inicjatywy i na zaproszenie Podsekretarz Stanu Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Pani Agnieszki Królikowskiej.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji państwowych oraz sektora prywatnego. 
Szkolenie otworzył Dyrektor Departamentu Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów Pan Tomasz Powałka, który nakreślił zadania wywiadu skarbowego oraz korzyści wynikające z prowadzenia badań psychofizjologicznych w departamencie. 
Specyfikę badań psychofizjologicznych realizowanych w Departamencie Wywiadu Skarbowego przedstawił Pan Jerzy Majewski – główny specjalista w departamencie. 
Kolejny prelegent Pan dr Krzysztof Kordeczka – specjalista medycyny lotniczej i medycyny pracy – zaprezentował zagadnienia dotyczące pomocy medycznej w trakcie badań psychofizjologicznych oraz zasady medycznej oceny przydatności osoby do badania. W dalszej części szkolenia Pan dr Krzysztof Wróblewski przedstawił zagadnienie dotyczące wartości opinii poligraficznej w odniesieniu do opinii psychologicznej, zaś Pan Igor Szczupak zaprezentował przykłady procesowych badań poligraficznych realizowanych na zlecenie prywatne. 
W drugiej części szkolenia Pani Dominika Słapczyńska z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego przedstawiła praktyczne uwagi na temat oceny zapisów psychofizjologicznych w testach UTAH DLT. Ponadto poruszono tematykę przydatności elementów wywiadu strukturalnego w rozmowie przedtestowej oraz specyfikę prowadzenia badań psychofizjologicznych w wybranych instytucjach państwowych.
 
Szkolenie dla przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie
W dniu 13 listopada 2014 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów dr Krzysztof Wróblewski uczestniczył w szkoleniu przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Dr Wróblewski przedstawił wykład na temat "Badania wariograficzne w postępowaniu karnym". 
 
VII Międzyresortowe Seminarium Poligraficzne
Kolejny raz Zarząd Dochodzeniowo - Śledczy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej był gospodarzem seminarium poligraficznego. Siódma edycja odbyła się w dniach 29 września - 2 pażdziernika 2014 roku w Zakopanem. 
Tematyka seminarium dotyczyła specjalistycznych metod prowadzenia rozmowy, wywiadu i przesłuchania w badaniach poligraficznych oraz czynnościach procesowych i kryminalnych.
W pierwszym dniu seminarium wystąpili: prof. dr hab. Jan Widacki, który zaprezentowal wykład na temat "Wynik badania poligraficznego - dowód bezpośredni czy pośredni", a także prof. dr hab. Jerzy Konieczny z wykładem na temat "Badanie poligraficzne w analizie śledczej".
W drugim bloku tematycznym wystąpili przedstawiciele poszczególnych instytucji państwowych. Tematyka wykładów dotyczyła m.in. wykorzystania badań poligraficznych w sprawach kradzieży samochodów, sposobów przeprowadzania wywiadów przed rozpoczęciem badania poligraficznego w sprawach kadrowych oraz statystycznych metod oceny wyników badań poligraficznych w instytucji państwowej.
Ostatni panel poprowadził podinsp. Krzysztof Rudnicki ze Szkoły Policji w Pile, ktory przedstawił zagadnienia związane ze specjalistycznymi metodami prowadzenia rozmowy, wywiadu i przesłuchania jako działań wspomagających prowadzenie badań poligraficznych oraz czynności procesowych i kryminalnych.
Polskie Stowarzyszenie Poligraferów