O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Poligraferów zostało zarejestrowane 31 stycznia 2014 roku.
​​
Cele Stowarzyszenia:
1. Stałe podnoszenie jakości psychofizjologicznych badań poligraficznych prowadzonych w Polsce;
2. Propagowanie wysokich standardów psychofizjologicznych badań poligraficznych prowadzonych w Polsce;
3. Wspieranie badań naukowych z zakresu badań psychofizjologicznych;
4. Ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zainteresowanymi problematyką badań psychofizjologicznych;
5. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej.


Stowarzyszenie ma charakter non profit.

Zarząd stowarzyszenia

Prezes - Piotr Kuźdub
Wiceprezes - Piotr Sukiennik
Sekretarz - Dominika Słapczyńska
Skarbnik - Tomasz Kowalczyk
Czlonek - Maciej Jaroszek
Członek - Jerzy Majewski

Komisja rewizyjna

Hanna Caban
Michał Lisowski
Tomasz Rewerski

KRS 0000496466
NIP 5223070678
REGON 365320377

Numer konta

Bank Gospodarki Żywnościowej

90 2030 0045 1110 0000 0366 9450

Polskie Stowarzyszenie Poligraferów